.za

出自维基百科,自由个百科全书
跳到导航 跳到搜索

.za南非拉互联网域名系统中个顶级域域名(ccTLD)。垃拉南非,是由ZADNA管理个。于1990年开始实行。