.vc

吴语维基百科,自由个百科全书
跳到导航 跳到搜索

.vc圣文森特搭格林纳丁斯拉互联网域名系统中个顶级域域名(ccTLD)。垃拉圣文森特搭格林纳丁斯,是由电信科学技术工业部管理个。于1991年开始实行。