.mw

出自维基百科,自由个百科全书

.mw马拉维拉互联网域名系统中个顶级域域名(ccTLD)。垃拉马拉维,是由马拉维可持续网络计划管理个。于1997年开始实行。