.sd

出自维基百科,自由个百科全书

.sd苏丹拉互联网域名系统中个顶级域域名(ccTLD)。垃拉苏丹,是由苏丹互联网社群管理个。于1997年开始实行。