.ss

出自维基百科,自由个百科全书

.ss南苏丹拉互联网域名系统中个顶级域域名(ccTLD)。垃拉南苏丹,是由南苏丹政府管理个。于2011年开始实行。