.bw

出自维基百科,自由个百科全书

.bw博茨瓦纳国家搭地区顶级域(ccTLD)个域名。资助机构为博茨瓦纳大学。

似乎没任何官方注册网站或在线信息提到哪恁拉箇TLD中注册域名。