User:香烟

出自维基百科,自由个百科全书
Babel用户信息
箇个用户个本话台州话
wuu-N 箇位用户以吴语母语
zh-N 中文是这位用户的母语
en-1 This user has basic knowledge of English.
用户(按闲话)

大家人好:

我叻是台州玉環箇邊个,對自己講个太平話叻感興趣險。吤某是太平話叻?太平話基本上便是溫嶺話,只不過早日’溫嶺名字“太平”,赫玉環無數人都是太平遷過去个,也大部分都講太平話。

联络方式 [Lie Loh Fong Shih][编辑]

空是平時爾想尋我个話,用QQ要不郵箱搭我聯繫。

QQ 11018704
郵箱 skoj@qq.com
個人網站 www.ciang.de

維基用法 [Yu Ki Yung Feh][编辑]

魔術字變量

常用个模版[编辑]

個人用个頁面 [Ku Ning Yung Keh Yih Mie][编辑]

  1. 簽字
  2. 沙箱
  3. 頁面css風格

台州话 [The Ciou Gho][编辑]

  1. 台州方言
  2. 台州方言/ABB詞組