UTC−12:00

出自维基百科,自由个百科全书

UTC−12:00时区协调世界时慢12小时,范围拉西经172度30分搭西经180度之间。此时区虽然搭UTC+12个时间一致,但是因为两区被国际换日线分隔,所以相差足足一天。

此时区无人居住,包含地区如下:

  • 贝克岛
  • 豪兰岛