UTC+05:00

出自维基百科,自由个百科全书

UTC+05:00时区协调世界时快上5个钟头,包含以下区域:

作为标准时间(全年)

 • 俄罗斯(叶卡捷琳堡时间)
 • 乌拉尔联邦管区
 • 伏尔加联邦管区
 • 巴什科尔托斯坦共和国
 • 奥伦堡州
 • 彼尔姆边疆区
 • 哈萨克斯坦(西部地区)
 • 阿克托贝州
 • 阿特劳州
 • 曼格斯套州
 • 西哈萨克斯坦州
 • 乌兹别克斯坦
 • 塔吉克斯坦
 • 土库曼斯坦
 • 巴基斯坦(巴基斯坦标准时间)
 • 马尔代夫
 • 法属南部搭南极领地
 • 赫德岛搭麦克唐纳群岛