UTC−07:00

出自维基百科,自由个百科全书

UTC−07:00时区协调世界时慢7个钟头,使用区域如下:

  • 山区标准时间
  • 太平洋夏令时间
  • 部分皮斯河河谷(不列颠哥伦比亚省)
  • 墨西哥
  • 南下加利福尼亚州
  • 奇瓦瓦
  • 纳亚里特州(少部分地区除外)
  • 锡那罗亚州
  • 索诺拉州