UTC+07:00

出自维基百科,自由个百科全书

UTC+7时区包含以下区域:

时区名称ICT(Indochina Time:中南半岛辰光)

作为标准时间(全年)[编辑]

 • 蒙古(最西部)
 • 科布多省、乌布苏省、巴彦乌列盖省
 • 澳大利亚
  • 圣诞岛
 • 柬埔寨
 • 印尼(西部)
  • 中加里曼丹省、爪哇、苏门答腊、西加里曼丹省
 • 老挝
 • 泰国
 • 越南-越南标准时间
 • 俄罗斯-克拉斯诺亚尔斯克时间
  • 克拉斯诺亚尔斯克边疆区、科麦罗沃州、哈卡斯共和国、图瓦共和国、新西伯利亚州、阿尔泰边疆区、托木斯克州、阿尔泰共和国