Category:有机化合物

出自维基百科,自由个百科全书

子分类

迭个分类里向有下底16只子分类,共总有16只子分类。

  • (1分类)

  • 烯烃(1分类、2页面)

  • (5页面)

  • (2分类、5页面)

  • (2分类、17页面)

  • (2页面)

「有机化合物」分類裏个頁面

迭只分类包含下底42只页面,共总42只页面。