Template:Feature/2

出自维基百科,自由个百科全书
跳到导航 跳到搜索
明朝中央实际控制个地区

明朝(公历1368年1月23号—1644年4月25号)是中国历史高头个朝代之一,亨八冷打十六代皇帝,两百七十六年。开国皇帝是明太祖高皇帝朱元璋,末代皇帝是明思宗烈皇帝朱由检。该个朝代是趁勒元朝末期农民起义个辰光兴起个,灭亡勒满族人手里向。(但是亦有流亡政权来勒中国南方活动,譬如南明明郑朝鲜国亦畀自家看做明朝个藩属国。)其国家领土同今朝个汉地十八省差弗多。该个朝代是汉人建立个阿末只朝代。勒拉明朝个辰光,皇帝个权力集中得交关结棍,原先实行著蛮多点年数个丞相制度,勒拉明朝手里向废脱。所以专制亦是家常便饭。明朝按照理学治理国家,搞八股取士,对外战略收缩,对内加紧汉化西南地区土著民族。明朝个首都来勒北京顺天府,当时亦叫京师;陪都是南京应天府,是顶早个辰光个首都。