Wikipedia:风险声明

出自维基百科,自由个百科全书
敬告:使用维基百科侬自家要承担风险!
请注意,侬勒拉维基百科浪找着个任何信息侪可能是错个、容易误解个、危险个或者非法个。

迭只风险声明同侬刚刚看个页面相关,是因为有人认为页面当中部分信息可能会得对使用个人搭仔向第三方推荐个人造成风险。

作者、参与者、赞助者、管理员或者其他任何可能同维基百科有关个人侪弗会得对侬使用本站资源个后果负责。

请采取一切必要个手段来确认侬您勒拉维基百科觑到个信息是正确个。假使侬对危险、非法或者弗道德个做法有啥个意见,请记牢啥个人侪可以勒拉维基百科浪发布信息,伊拉可能並弗合适向侬建议有关个预防措施,或者向侬提供建议忌侬受伤或者其他对侬个人、财产或名誉个建议。假使侬需要特定个建议(譬如医疗、法律或者风险管理),请侬去咨询相关领域里向受认证个专业人士。

並弗是维基百科里向个所有内容侪经过同行评议;虽然读者好修正错误或者删脱错个内容,但伊拉呒没法律义务箇能做,故咾此里随便个信息侪呒办法保证正确。

相关内容产生个啥伤害侪弗应该构成对维基百科个指控,因为维基百科是一个由自愿个人组成个松散组织,目标是创造各种内容开放个在线教育、文化搭仔信息资源。勒拉箇埭,资料是覅花铜钿个,勒拉侬想超越CC BY-SA 4.0协议搭仔GNU自由文档许可证个范围使用或者修改伊拉个情况下头,维基百科搭侬呒没任何协议或者共识;假使其他人修改侬勒拉维基百科或者相关计划浪发表个文章,跟维基百科有关个人也侪弗负啥个责任。

请覅照搬维基百科浪个任何资料,阿拉强烈建议侬自家评估内容个可信性。