Wikipedia:管理员

来自维基百科
蹦到: 导航搜寻
Disambig gray.svg机器人巡查、回退权限搭著AWB使用权弗勒箇𡍲申请。

管理员权限是畀勒社区当中牢靠个大好佬个,渠应当熟悉维基百科个政策。管理员权限弗好理解成编辑审核权。

管理员只必过是个牢靠个用户,渠可以:

 • 保护、弃脱保护页面
 • 删除、反删除页面
 • 删除图片搭仔别个上传个文件
 • 封堵、解封用户
 • 编辑界面搭仔别个受保护页面

倷只要达到下头个条件,就可以申请做管理员:

 • 倷对维基媒体个项目弗是一眼眼也弗晓得,倷当过起码2个号头个编辑员,外加倷清爽也同意居个项目个目标。
 • 倷勒海维基百科浪向有用户页面外加勒居搭做过贡献。
 • 倷同意遵循相关个政策,尊重用户个共识。
 • 用户能达成共识认为倷能够成为一个合适个管理员。

除权

如果一年朆活动,一切特殊权限(包括机器人、管理员、行政员等)应该取消。因此而除权者,来六个月以内只要简单要求就可以恢复权限。六个月以后就要应用申请程序。

如果管理员瞎乱兜,请先联系当事人解决问题。弗来事再到红茶坊提出罢免,社群达成共识后到元维基上个该只页面正式申请。如果管理员做出非常明显个破坏行为,也好到IRC上联系监管员直接除权。

管理员名单

 1. Hercule
 2. Lt2818

行政员名单

 1. Hercule
 2. Lt2818

前任管理员

 1. Lieukehli
 2. Makecat
 3. O
 4. Stevenliuyi
 5. Wtzdj

申请管理员

请勒此地解释倷为仔啥体需要管理员或者行政员权限。两个礼拜後(或者应该等一个耗头直到该个Wikipedia足够活跃),如果大部分人侪同意让倷当管理员,个么行政员中会得有一个人满足倷个申请。如果社区中个反响唔啥进展,搿个过程可以再延长两个礼拜。

如果要申请,侬需要建个申请页(把“用户名”改成侬个用户名):


建好以后,编辑本页个管理员一节,在最上面加如下文字:

{{Wikipedia:申请管理员/用户名}}
(别忘了改“用户名”到侬个用户名)

上海道台

伊勒吴语维基百科交关活跃。箇里广告忒多,希望伊当选能快速删脱广告页面,封禁广告君。--吴王阖闾讨论) 2016年3月18日 (五) 13:00 (CST)

支持

 1. (+)支持--吴王阖闾讨论) 2016年3月18日 (五) 13:00 (CST)
 2. (+)支持。--Stang 2016年3月18日 (五) 23:47 (CST)
 3. (+)支持。--Nbfreeh讨论) 2016年3月19日 (六) 12:13 (CST)
 4. (+)支持Richard923888讨论) 2016年3月19日 (六) 17:44 (CST)

反对

 1. (-)反对,大量使用原創譯名。--Carrotkit讨论) 2016年3月18日 (五) 20:37 (CST)
  箇里有相关讨论,有辰光只好原创。--冷月无声念桥边讨论) 2016年3月18日 (五) 21:08 (CST)
  (!)意見唐納德·川普:「糖哪得·床铺」「川普邪气」「勃立·丧挞尸」「希癞痢」?原創冇差,然戲虐可乎?- 和平、奮鬥、救地球!(留言)於 2016年3月19日 (六) 15:15 (CST)
  @和平奮鬥救地球:「邪气」是吴语用词,意为「非常」,不过其他译名确为原创。--李4讨论) 2016年3月20日 (日) 08:17 (CST)
 2. 弗好意思,箇种态度,我就是弗适意--李4讨论) 2016年3月22日 (两) 12:16 (CST)
 3. ^搭李4先生一样,箇样子回答,我啊弗同意。--Nbfreeh讨论) 2016年3月22日 (两) 19:22 (CST)
 4. 王五是啥子?--Stang 2016年3月24日 (四) 18:06 (CST)
 5. --^搭Nbfreeh一样,箇样子回答,我啊弗同意。Richard923888讨论) 2016年3月24日 (四) 19:15 (CST)

中立

#虽然不涉及管理员权限,必过原创翻译箇只问题是蛮严重的。--李4讨论) 2016年3月20日 (日) 08:14 (CST)

讨论

Li4的问题

 • @上海道台:照官话维基个样子,麻烦先生抽空回答下头箇只问题:
 • 先生翻译外国人名依据是啥?要是老多人看了不适意(不舒服)哪能办(怎么办)?--李4讨论) 2016年3月20日 (日) 08:14 (CST)
 • 我弗编辑出来,无人看,就无人弗适意了,对伐?--王5
 • 好好较回答问题,覅油腔滑调。--李4讨论) 2016年3月21日 (一) 10:40 (CST)
 • 我为啥要回答侬个无厘头问题,侬自家弗适意是侬自家事体,要编辑自家适意个词条,还弗如去看看每天铺天盖地个小广告--王5

Nbfreeh的问题

我投下反对一票,但该问个问题还是要问,先生如果答得好,我可能改票。

 1. 先生怎么看待管理员箇只权限,讲讲对渠个理解。
 2. 侬来Li4的问题里向回答:我为啥要回答侬个无厘头问题(箇句话直接让我改反对),如果侬上任管理员,有用户问侬一些稀奇古怪个问题,会怎么处理?
 3. 封禁日志里向,有辰光会有“账户创建停用”或“自动封禁停用”,侬晓弗晓得以下问题:
  1. 啥叫“账户创建停用”、“自动封禁停用”?
  2. 啥辰光要停用自动封禁?

以上,麻烦了--Nbfreeh讨论) 2016年3月22日 (两) 20:53 (CST)

结论

User:上海道台君是本站贡献第一者,伊届选举弗通过,蛮可惜个。申请管理员需要社群共识,望多搭别人家交流沟通,有所广益,下届再申请就弗成问题唻。--蓝灯 谈老空 2016年4月1日 (五) 15:35 (CST)

申请行政员

请勒此地解释倷为仔啥体需要行政员权限。两个礼拜後(或者应该等一个号头直到该个Wikipedia足够活跃),如果大部分人侪同意让倷当行政员,箇么行政员中会得有一个人满足倷个申请。如果社区中个反响呒啥进展,箇个过程可以再延长两个礼拜。

如果要申请,侬需要建个申请页(拿“用户名”改成侬个用户名):


建好以后,编辑该章节,加如下文字:

{{Wikipedia:申请管理员/用户名(行政员)}}
(覅忘落拿“用户名”改成侬个用户名)