Wikipedia:管理员

来自维基百科
蹦到: 导航搜寻
Disambig gray.svg机器人巡查、回退权限搭著AWB使用权弗勒箇𡍲申请。

管理员权限是畀勒社区当中牢靠个大好佬个,渠应当熟悉维基百科个政策。管理员权限弗好理解成编辑审核权。

管理员只必过是个牢靠个用户,渠可以:

 • 保护、弃脱保护页面
 • 删除、反删除页面
 • 删除图片搭仔别个上传个文件
 • 封堵、解封用户
 • 编辑界面搭仔别个受保护页面

倷只要达到下头个条件,就可以申请做管理员:

 • 倷对维基媒体个项目弗是一眼眼也弗晓得,倷当过起码2个号头个编辑员,外加倷清爽也同意居个项目个目标。
 • 倷勒海维基百科浪向有用户页面外加勒居搭做过贡献。
 • 倷同意遵循相关个政策,尊重用户个共识。
 • 用户能达成共识认为倷能够成为一个合适个管理员。

除权

如果一年朆活动,一切特殊权限(包括机器人、管理员、行政员等)应该取消。因此而除权者,来六个月以内只要简单要求就可以恢复权限。六个月以后就要应用申请程序。

如果管理员瞎乱兜,请先联系当事人解决问题。弗来事再到红茶坊提出罢免,社群达成共识后到元维基上个该只页面正式申请。如果管理员做出非常明显个破坏行为,也好到IRC上联系监管员直接除权。

管理员名单

 1. Hercule
 2. Lt2818
 3. 安提白象

行政员名单

 1. Hercule
 2. Lt2818

前任管理员

 1. Lieukehli
 2. Makecat
 3. O
 4. Stevenliuyi
 5. Wtzdj

申请管理员

请勒此地解释倷为仔啥体需要管理员权限。两个礼拜後(或者应该等一个号头直到该个Wikipedia足够活跃),如果大部分人侪同意让倷当管理员,箇么行政员中会得有一个人满足倷个申请。如果社区中个反响呒啥进展,箇个过程可以再延长两个礼拜。

如果要申请,侬需要建个申请页(拿“用户名”改成侬个用户名):


建好以后,编辑“申请管理员”章节,勒最下底加如下文字:

{{Wikipedia:申请管理员/用户名}}
(覅忘脱改“用户名”到侬个用户名)

安提白象

大家好,我想申請管理員。我有空个說話會得常莊來迭𡍲塊編輯編輯吳語詞條,或用自家熟悉个領域擴充,或詞條翻譯別樣語言个對應詞條,或完善已有个詞條、修正錯別字咾啥。吳語wiki是老好个展示相對正式場合下頭吳語个用途。假使我能當上管理員,我會致力於建立有效條目,做好百科維護工作。謝謝大家!——箇條沒簽名個留言是安提白象討論貢獻)勒2016-10-05寫個。

评论区

安提白象很活躍,希望伊可以當管理員。滬西小開讨论) 2016年10月29日 (六) 07:43 (CST)

结果

已经授权哉。--蓝灯 谈老空 2016年11月5日 (六) 17:52 (CST)

申请行政员

请勒此地解释倷为仔啥体需要行政员权限。两个礼拜後(或者应该等一个号头直到该个Wikipedia足够活跃),如果大部分人侪同意让倷当行政员,箇么行政员中会得有一个人满足倷个申请。如果社区中个反响呒啥进展,箇个过程可以再延长两个礼拜。

如果要申请,侬需要建个申请页(拿“用户名”改成侬个用户名):


建好以后,编辑该章节,加如下文字:

{{Wikipedia:申请管理员/用户名(行政员)}}
(覅忘落拿“用户名”改成侬个用户名)