User talk:A84396572

吴语维基百科,自由个百科全书
跳到导航 跳到搜索

你好[编辑]

请注意弗要拿链接指向中文维基百科。--蓝灯 谈老空 2017年10月27号 (五) 22:41 (CST)

侬好,吴语维基百科呒不繁简转换系统,-{干}-统之类个语法弗支持个,要麻烦处理一下。Lt2818讨论) 2019年1月25号 (五) 21:23 (CST)

新建个文章仍旧有此问题。--Lt2818讨论) 2019年2月25号 (一) 16:07 (CST)
已修正。琥珀绿讨论) 2019年2月27号 (三) 10:08 (CST)

大陆[编辑]

Hi, Could you please advise how 大陆 is pronounced in Wu (Shanghainese)? Is it /d̻v̩ʷ²² lʊʔ⁴⁴/ or /d̻a̱²² lʊʔ⁴⁴/ ("du loq" or "da loq")? --Atitarev讨论) 2019年4月17号 (三) 13:41 (CST)

  • “du luo” was used earlier, "da luo" is used now. 琥珀绿讨论) 2019年4月18号 (四) 16:22 (CST)
    • Thank you! My next question is about 柬埔寨. Is it /t͡ɕi³³ pʰv̩ʷ⁵⁵ z̻e̞²¹/ or /t͡ɕi³³ pʰv̩ʷ⁵⁵ z̻a̱²¹/ (2ji phu ze or 2ji phu za)? --Atitarev讨论) 2019年4月18号 (四) 18:43 (CST)
    • I think the second choice (2ji phu za) may be closer. 吳語 has a lot of words that cannot be pronounced exactly in pinyin. I suggest you can go to 紅茶坊 everyone to discuss. 琥珀绿讨论) 2019年4月19号 (五) 08:31 (CST)
      • Thanks. I'm not using hanyu pinyin but a Wu romanisation and IPA.Thanks for the suggestion. --Atitarev讨论) 2019年4月21号 (日) 11:26 (CST)

Community Insights Survey[编辑]

RMaung (WMF) 2019年9月6号 (五) 22:33 (CST)

Reminder: Community Insights Survey[编辑]

RMaung (WMF) 2019年9月20号 (五) 23:09 (CST)

Reminder: Community Insights Survey[编辑]

RMaung (WMF) 2019年10月4号 (五) 03:01 (CST)