Category:亚洲国家

出自维基百科,自由个百科全书
页面分类 > 地理 > 大洲 > 亚洲 > 亚洲国家
页面分类 > 地理 > 国家 > 亚洲国家


维基共享资源里向寻得着搭该篇文章搭界个多媒体资源:

子分类

迭个分类里向有下底14只子分类,共总有14只子分类。

  • 不丹(1分类、1页面)

  • 中国(13分类、38页面)

  • 印度(7分类、19页面)

  • 日本(10分类、46页面)

  • 朝鲜(2分类、15页面)

  • 苏联(1分类、5页面)

西

  • 韩国(5分类、7页面)

「亚洲国家」分類裏个頁面

迭只分类包含下底18只页面,共总18只页面。