Wikipedia:Picture of the day/2006年12月

吴语维基百科,自由个百科全书
跳到导航 跳到搜索
Xmas.jpg

12月25号,西方国家传统节日圣诞节

一般人家侪要植棵圣诞树勒屋里向,树浪挂一星小物事(彩色球等)来装饰。澳大利亚勒垃南半球,北半球个冬天末,搿墩正好是夏天,所以末,大家侪呒拨过圣诞个感觉(一般人眼里圣诞节应该是白雪皑皑,圣诞老人穿好老厚个衣裳驾好仔雪橇来送礼物)。

大家为仔弗忘记脱圣诞节搿个传统宗教节日,就想尽一切办法:圣诞节前老早就办大型个圣诞游行;圣诞商业大削价等等。勒垃市中心树立搿个恁大个圣诞树,肯定为得提醒市民马浪过节哉。

左面图浪个圣诞树勒垃澳大利亚南澳大利亚州首府阿德来得市中心维克多利亚广场浪,搿棵树大约摸匝廿几米,路人跑过去,看浪去小来一眼眼。旁边建筑物希尔顿大楼勒到照片拍个角度浪看也变小哉。