Wii运动胜地

出自维基百科,自由个百科全书

Wii运动胜地》(Wii Sports Resort),是任天堂Wii Sports后推出个新运动游戏,发行于Wii平台,搭配新周边Wii动感强化器来做出更精准个动作感应,游戏内包括有射箭、快艇、飞盘、剑道、桌球、水上摩托车、篮球、高尔夫球等项目。