User:Nargis 2008~wuuwiki

吴语维基百科,自由个百科全书
跳到导航 跳到搜索
Wikipedia:Babel
这个使用者不能读写任何语言。请帮忙。
用户语言|察看用户语言

User:Nargis 2008/Code page 161


一只pie chart

My 吴语 edit count早稻田 搭仔 搭仔“米田共”个“三百五”。交关神奇汉字码转换器 : Super TC ==> SC code converter近段辰光个事体:创建仔——

Visual Basic

My VB code to pick those Big-5 codes[编辑]

勒侬伊个文版