Ubuntu

来自维基百科
跳到导航 跳到搜索

Ubuntu是以桌面应用为主个Linux发行版,Ubuntu由Canonical公司发布,渠拉提供商业支持。渠是基于自由软件,名称来自非洲南部祖鲁语或科萨语个“ubuntu”一词(译为乌班图),意思是“人性”、“我个存在是因为大家个存在”,是非洲传统个一种价值观。