Template:WikipediaSister

吴语维基百科,自由个百科全书
跳到导航 跳到搜索

维基百科通过非盈利性组织维基媒体基金会运作。维基媒体基金会还有仔别他开放内容个维基计划:

Commons-logo.png
维基共享资源
多媒体资料库
Wiktionary-logo.svg
中文维基词典
多语言词典
Wikisource-logo.png
中文维基文库
自由个源文件库
Wikimedia-logo.png
元维基
协调各维基计划
Wikispecies-logo.png
维基物种
自由个物种资料库
Wikinews-logo.png
中文维基新闻
自由个新闻资源
Wikibooks-logo.png
中文维基书本
教材搭手册
MediaWiki-notext.svg
MediaWiki
Wiki软件开发
Wikidata-logo.svg
维基数据
自由个知识库
Wikivoyage-logo.svg
中文维基导游
自由个孛相指南
Wikiquote-logo.png
中文维基语录
名人名言
Incubator-logo.svg
维基伏蛋器
测试新项目处