Template:Feature/5

出自维基百科,自由个百科全书
跳到导航 跳到搜索
韻鏡三十六聲母

吳語是從上古漢語裡頭分化出來個,但是渠絕大多數個特點搭中古漢語是一脈相承個。從語音浪分析,吳語個聲母、介音搭仔韻母儕有邪氣多個特點與中古漢語密切相關。

吳語個聲母頂大個特點是保留仔中古漢語個全濁音(譬如“大”“從”“期”該些字個聲母),而與全清、次清鼎立,另外典型個吳語基本浪儕完整保留仔中古漢語個疑母鼻音,該兩點也是吳語區別於另外各支漢語個重要特點。

中古漢語一塌刮子有八種介音(四個等與開合口個組合)。絕大多數現代吳語個介音已經簡化成與四呼(開口、合口、齊齒、撮口)哉,有些場許嗰吳語(譬如杭州、義烏)會得有一兩個另外嗰介音,但是該種介音只好同少數特定嗰聲母搭韻母搭配,弗影響主流個四呼格局;湖州、蘇滬部份郊縣嘸沒撮口呼,個了實際浪只有三呼。中古介音對吳語語音(尤其是韻母)個演變有邪氣大個影響。

吳語裏向韻母個變化情況比較複雜。>>阅读全文