SM娱乐

出自维基百科,自由个百科全书
SM娱乐

SM娱乐(韩语:SM엔터테인먼트;英语:SM Entertainment)是由歌手出身个李秀满拉1995年创办个一间韩国大型娱乐公司,渠个名称是由“Star Museum”缩写而来,搭YG娱乐JYP娱乐并称为韩国三大娱乐公司,是韩国最大规模个经纪公司。