S波

出自维基百科,自由个百科全书

S波(S-wave,secondary wave)是二种体波(体波个命名是因为此波穿越地球内部,相对于体波个是表面波)中之一。渠是因地震而产生的,被地震仪记录下来。