PN结

出自维基百科,自由个百科全书

一块半导体晶体一侧掺杂成P型半导体,另一侧掺杂成N型半导体,中间二者相连个接触面称为PN结(英语:pn junction)。PN结是电子技术中交关多个元件,例如半导体二极管、双极性晶体管个物质基础。