O型主序星

来自维基百科
跳到导航 跳到搜索

O型主序星(O V) 是光谱为O,亮度为V,拉主序带(氢燃烧)上个恒星。箇类恒星个质量是太阳个15到90倍太阳质量,表面温度拉30,000到52,000 K。