Netflix

出自维基百科,自由个百科全书

Netflix(中文名:“奈飞”)是一间拉世界多国提供网络视频点播个OTT服务公司,并同时拉美国经营单一费率邮寄DVD出租服务。该服务是使用回邮信封寄送DVD搭Blu-ray出租光盘畀消费者指定个收件地址。公司由里德·哈斯廷斯搭马尔克·兰多夫拉1997年8月29号成立,总部垃拉加利福尼亚州洛斯盖图,1999年开始推出订阅制个服务。到了2009年,Netflix已可提供超过10万部电影DVD,订阅者数超过1000万人。