MP3

出自维基百科,自由个百科全书

动态图像专家组-1动态图像专家组-2 音频层III(英语:MPEG-1 or MPEG-2 Audio Layer III),常简称为MP3,是当今流行个一种数字音频编码搭有损压缩格式,渠被设计来大幅降低音频数据量,通过舍弃PCM音频数据中对人类听觉弗重要个部分,达成压缩成较小文件个目的。