M78

出自维基百科,自由个百科全书

M78或梅西尔78,也称为NGC 2068,是拉猎户座个一个反射星云。渠于1780年被皮埃尔·梅尚发现,并拉同年被收录到夏尔·梅西耶个类似彗星天体目录。