M74

出自维基百科,自由个百科全书

M74(也称为NGC 628)垃拉星座双鱼座内,是一个正面朝向地球个螺旋星系,搭地球个距离为3200万光年。迭个星系有两条明显个螺旋臂,因此被作为宏观螺旋星系个典型范例。