M11

出自维基百科,自由个百科全书

野鸭星团(也称为M11,或NGC 6705)是拉盾牌座个一个疏散星团。伊是戈特弗里德·基什拉1681年发现个。夏尔·梅西耶拉1764年奈伊收录拉非星天体个目录中。