Korn

出自维基百科,自由个百科全书

Korn(为了符合官方网站logo,经常被拼作KoЯn)是成立于1993年,来自加利福尼亚州贝克斯菲尔德个音乐团体。渠拉被公认为创造新金属(Nu-Metal)搭仔奈渠发扬光大个重要推手。从1990年代至今,渠搭同时代个其他团体启发了交关多新金属搭仔另类金属个后进团体。