Java

来自维基百科
蹦到: 导航搜寻

Java呢是一只可以编写跨平台應用軟件物件導向程式言话,由昇陽公司(Sun Microsystems)开发者占士哥斯連(James Gosling)勒1990年代初開發,本來用勒智能家庭電器个领域里向,但勒後头就發展成網絡程式語言。


外部链进来[编辑]


Commons-logo.svg
维基共享资源里向寻得着搭该篇文章搭界个多媒体资源: