Grenelle环境对策搭会议

吴语维基百科,自由个百科全书
跳到导航 跳到搜索

Grenelle环境对策搭会议(法文 Grenelle de l'environnement),勒2007年10月份法国巴黎举行,主要活动是各方面政治接触,决定可持续发展长期任务。为啥叫Grenelle?原先勒1968年5月份通过Grenelle协议(法文:Accords de Grenelle,地点勒勒法国国家劳动部,巴黎Grenelle路),取同名,因为搿趟也是一趟多方面个辩论会:政府、专业协会、非政府组织NGO。

2007年巴黎法国环境行业展览会(Pollutec)上头一块宣传Grenelle个牌子

组织[编辑]

搿趟辩论分6个小组,40个成员,渠俚代表国家、地方政府、非政府组织、老板、员工。

分组情况:

 1. 小组1 « 争取控制全球气候变化、能源需求 »
 2. 小组2 « 保护生物多样性搭自然资源 »
 3. 小组3 « 维持对健康无害个环境 »
 4. 小组4 « 采取可持续发展个生产、消费方式 »
 5. 小组5 « 建设生态民主 »
 6. 小组6 « 宣扬对职业搭竞争有利个生态发展模式 »

各个小组再分成功几个部分。小组1分成功3个部分:

 1. 部分1 : 交通运输
 2. 部分2 : 建筑搭城市化
 3. 部分3 : 能源搭含碳物质个贮存(降低二氧化碳浓度,帮二氧化碳封好仔勒烂泥底下)

每个小组侪要碰头4趟,但是有星话题需要补1-2趟会议。

另外,为仔协调两个小组,重新添仔两个部分:转基因部分+废物部分。

小组会议9月25号结束,会议个报告勒2007年9月27号11点钟辰光开始对外公布。接下去就是各个地方自家讨论,传达会议精神。

结果[编辑]

能源[编辑]

准备征收二氧化碳排放税。法国总统尼古拉·萨科齐讲:征收气候能源税,咦弗影响市民购买力,政府要降低劳动税。 伊俚准备启动一个耗资十亿欧元,分4年里完成个项目,目的是开发能源搭马达新品种。

农业[编辑]

准备少用一半乃歇用个农药。但是朆讲明啥辰光开始,或者勒几年里向达到搿个目标(有星环保组织讲10年里向);艾要通过别个办法代替农药。

交通[编辑]

 • 多修电车 法兰西岛(巴黎地区)以外,1500公里电车轨道要铺设。
 • 推广铁路,增收公路生态税

建筑[编辑]

提高公共私人建筑门槛,推广生态型建筑

其他[编辑]

反对意见[编辑]

外部链接[编辑]