Google地球

出自维基百科,自由个百科全书

Google地球(英语:Google Earth)是一款Google公司开发个虚拟地球仪软件, 渠拿卫星照片、航空照相搭GIS布置拉一个地球个三维模型上,支持多种操作系统平台。