GDSII

出自维基百科,自由个百科全书

GDSII流格式,常见的缩写GDSII,是一个数据库文件格式。渠用勒集成电路版图个数据转换,并成为事实上个工业标准。GDSII是一个二进制文件,其中含有集成电路版图中个平面的几何形状,文本或标签,搭子别样相关信息并可以由层次结构组成。