Freeform

出自维基百科,自由个百科全书

Freeform美国个有线电视网,属于迪士尼ABC电视集团旗下个华特迪士尼公司个全球公司个子公司。Freeform提供面向广大观众、适合家庭收看到当代电视节目,同时也播放一些针对年轻女性个主要特色剧集搭电影。