ETA(民族组织)

出自维基百科,自由个百科全书

ETA,全称Euskadi Ta Askatasuna (白斯克语里向个意思:"巴斯克祖国搭自由",念成功“艾答”),1959年建立个一只极左恐怖组织。一开始是一个保护传统文化个小组,后来仔逐点逐点变成功要求白斯克独立个武装组织。立在1980年代,迭个组织制造邪气多个恐怖活动,对西班牙治安造成恶劣影响,是有名个左翼暴恐团伙之一。

另外参考条目[编辑]

白斯克

维基共享资源里向寻得着搭该篇文章搭界个多媒体资源: