DVD

出自维基百科,自由个百科全书
数字多功能光盘

数字多功能光盘(英语:Digital Versatile Disc;缩写:DVD),是一种光盘存储媒体,通常用来播放标清(标准解晰度)个电影,高音质个音乐搭大容量存储数据用途。