AutoCAD

来自维基百科
跳到导航 跳到搜索

AutoCAD是由美国Autodesk为计算机上应用计算机辅助设计技术而开发个绘图程序软件包,乃朝已经成为国际上广为流行个绘图工具。该软件推广个.dwg文件格式成为二维绘图个常用标准格式。