AC/DC

出自维基百科,自由个百科全书

AC/DC(意为交流电/直流电)是澳大利亚摇滚乐团,1973年由马尔科姆·杨搭安格斯·杨兄弟两人拉悉尼组成。音乐风格主要被归类为硬式摇滚搭蓝调摇滚,拉1970年代到1980年代期间,渠拉被美国权威音乐杂志《滚石》搭其他弗同个媒体归类为重金属音乐,也是奈硬式摇滚达重金属音乐结合起来个宗师。