ABC群岛

来自维基百科
跳到导航 跳到搜索

ABC群岛阿鲁巴(Aruba)、博奈尔(Bonaire)搭库拉索(Curaçao)三个岛个简称,伊拉是加勒比地区背风安的列斯群岛中垃拉最西面个三个岛屿。从西至东,岛屿个排列顺序分别为:阿鲁巴、库拉索搭博奈尔。