青年新政

出自维基百科,自由个百科全书

青年新政(英語:Youngspiration),簡稱青政,是一隻主張香港民族自決个本土派政黨。青政反對香港「中國化」、「赤化」,要求「港中區隔」,成員逾百人。跟其他主張街頭抗爭个本土派政黨弗同,青年新政是個屬於主張走「議會路線」个本土派政團,認為議會裏向應該有得屬於本土派个聲音,通過議會帶動本土思潮,並主張本土大團結。青年新政表明衹接受小額度捐款,暫定每人上限5萬港元,防止受到團體操控。

地區工作[编辑]


下表為媒體曾經報導過,有關該組織个地區工作:

地區 地區工作
中西區 社區主任周世傑與梁頌恆曾經翻查區議會文件,發現有關堅尼地城應否設皇崗直通車站个議題,根本沒通知街坊,全無諮詢,但是2012年在中西區區議會已經有此動議,故此佢㐲在街站進行問卷調查,長遠將跟進區內應否興建酒店的問題,將自由行旅客過多个議題跟社區扣連[1]
葵青區 青年新政成員設立著「青鴻路土地用途 - 公民反建議」意見板,讓青衣街坊寫下對家園旁土地个期望,讓在土地規劃過程中畀政府忽視个居民能夠重信建立發表意見个機會[2]
全港 聯同長沙灣社區發展力量、灣仔廣義、美孚家‧政、東九龍社區關注組、屯門社區關注組以及慈雲山建設力量等多个「傘後組織」組成个「+4」行動平台,建議政府放寬小巴座位上限至20個,來減少等候時間。佢㐲經調查發現,過3成受訪者繁忙時段等候時間近15分鐘[3]。與會團體表示,弗少小巴路線輪候時間長,並出現班次疏落、飛站等情況,要求小巴營運商改善服務質量[4]

本土綱領跟組織理念[编辑]


作為一個以本土主義為綱領个團體,青年新政認為所謂「本土」,其實主要是以香港人為本位為視點,從昰个視角去分析香港固有問題及自身困局,用以反思並檢討香港政策。因此對於「香港人」个定義,將是一切本土論述个出發點。

來青年新政个本土論述當中,主張從五個層面定義香港人,分別是:

層級 條件 闡釋
第一層 認同香港價值觀 香港有其獨有个華洋混合歷史搭文化,有自家个港元,使用正體字粵語,一直以來在國際浪向也可以獨當一面,自英治時期也已確立三權分立跟公民權,尊重法治精神,也成為香港主要價值觀,因此認同香港昰類價值觀,是作為香港人最基本个要求。
第二層 願意成為港人 要成為真正意義浪个香港人,除脱對香港價值觀个認同外,也必須擁有成為這族群一份子个意願,願意融入香港文化。
第三層 以香港利益為依歸 作為港人需要考慮个,是該政策有否符合香港長遠發展搭利益,而非盲目高舉大愛思想,當港人生存空間備受壓迫个辰光,優先關心外地人感受,是絕對不合情理,外地人利益並非當地政府需要去考慮个事體。
第四層 願意守護香港 當港人認同香港價值觀並願意成為一份子,一切以香港利益為依歸時,假使昰類價值觀跟利益畀侵蝕或者影響,應該奮起保衛。
第五層 有「主體意識个覺悟」 香港自開埠以來即自成一格,施政並非由殖民宗主國全盤操守,即使主權移交之後,除脫國防跟外交事務外,香港仍然在國防跟外交事務以外享有自治權。香港人必須重塑自家个角色跟定位,建立以香港為根个「主體意識」。

青年新政認為只有滿足箇五級層面,再算是真正意義个「香港人」。

核心理念[编辑]


青年新政个核心理念來箇七點:

重奪屬於港人的雙普選
維護高度自治
維護香港本土利益
捍衛本土文化
提高公民政治參與度
捍衛言論自由
維護網絡自由

—《青年新政2015年3月29日記者會新聞稿》節錄

以下是青年新政个政綱:

政綱 闡釋
確立港人身份認同 捍衛本土文化、語言文字、法治體制,重視本地歷史。
捍衛港人生存空間 政策以港人利益為優先,包括人口、土地房屋、城市規劃、教育、醫療、福利等。
鼓勵經濟自主,支持產業多元 本港个必需品如水電等,需要以自給自足為目標,另外支持推動科研、文化產業、農業,及反對經濟過份依賴單一境外市場。


著名成員[编辑]

文獻[编辑]

  1. 《立場新聞》:傘兵憑甚麼挑戰蛇齋餅糭 專訪青年新政,2015年4月13日
  2. 港台節目《議事論事》節錄:2015年10月8日播映
  3. 《蘋果日報即時新聞》:小巴輪候時間過長 青年新政促放寬座位上限 檔案,存勒Wayback Machine當中。(2020年8月25號),2015年9月6日
  4. 《DBC 數碼電台》:「+4行動」平台爭取小巴座位增至20個,2015年9月6日