哥白尼

来自维基百科
蹦到: 导航搜寻
哥白尼

尼古拉•哥白尼拉丁语Nicolaus Copernicus波兰语Mikołaj Kopernik,1473年2月19号—1543年5月24号)波兰天文学家,是头一位提出太阳为中心——日心说欧洲天文学家,一般认为渠个《天体运行论》是现代天文学起步点。

身世[编辑]

1473年哥白尼养拉维斯瓦河畔小城托伦个一个富裕商人家庭。十岁爷就过身,孃舅卢卡斯•瓦赞尔罗德领养渠。1491年哥白尼进入克拉科夫亚捷隆大学学习,来拉此地渠开始对天文学发生兴趣。1496年渠赴意大利博洛尼亚大学帕多瓦大学求学,学习数学天文学法律医学咾啥,並接受人文主义思想。1503年拉费拉拉大学获得法学博士学位,渠拉孃舅提供畀渠波兰波罗个海边上一个弗伦堡神父位置。1506年哥白尼回到波兰,担任渠舅父个医生秘书。1512年孃舅过身,渠拿主要精力摆拉教士个责任搭医学研究上,同时来拉工作之余研究天文学。拉弗伦堡三十年间,渠建仔隻小天文台,后首称为“哥白尼塔”,自17世纪以来作为天文学个圣地保存落来。但是从当时人个记载搭哥白尼本人个著作来看,渠老少进行天文观测。渠主要通过前人个观测结果,进行哲学思考与数学计算,逐渐形成了自家个天文学体系。

天文学观点[编辑]

当时,天文学采用个是托勒密个天文体系。箇个体系个基本出发思想是地球处于宇宙个中心,所有天体个运行轨道侪是圆形。前者来源于日常生活经验,后者则是因为圆是邪气完美简洁个形状。为仔能够解释更多个现象,托勒密认为每隻行星侪来拉一个称为“本轮”个小圆形轨道上匀速转动,而本轮个中心来拉称为“均轮”个大圆轨道上绕地球匀速转动,但地球弗来拉均轮圆心,而搭圆心有段距离个。通过本轮搭均轮个複合,地心说好预测日食月食,也好解释一眼现象,个咾一直拿渠作为正统思想。但是随仔观测技术个进步,需要交关个本轮均轮甚至小本轮才能解释实验现象,箇个就使得坚持简洁个哥白尼对托勒密个系统产生坏疑。为仔简化理论,让渠更加好个符合实际观测个结果,哥白尼拿弗动点从地球移到太阳上,提出日心说。渠指出地球弗是宇宙个中心,而是搭五大行星一样绕牢太阳箇个弗变个中心运行个普通行星,其自身又以地轴为中心自转

箇段辰光,哥白尼来拉一篇讴《短论》个手稿中归纳仔自家主要个天文学观点,並传播畀亲近朋友。长期以来一直认为哥白尼生怕正式出版自家个天文学著作会得引起教会个反对,但是却呒没明确个证据来证明箇点。实际上当时个教宗秘书还来拉梵蒂冈作过关于《短论》个演讲,教宗克莱孟七世搭交关主教侪曾经出席。演讲过后,其中一位主教写信畀哥白尼,希望渠尽早正式出版渠个作品。所以哥白尼当时有条件出版个著作,但是渠一直弗愿意箇恁做,其个一个重要原因就是哥白尼一直想解决自家个理论体系中个缺陷,弗想贸然出版而导致外届批评。

1539年经朋友劝说,哥白尼决定出版作品。1540年出版仔一本小册子介绍哥白尼体系个要点。1543年秋,哥白尼因中风已陷入半身弗遂个状况。至5月24日,一本印好个《天体运行论》送到渠个病榻,已是渠弥留个时刻哉。

哥白尼个学说改变仔伊个时代人类对宇宙个认识,外加动摇欧洲中世纪宗教神学个理论基础。由于时代个局限,哥白尼只是拿宇宙个中心从地球移到太阳,並没放弃宇宙中心论搭宇宙有限论。虽然哥白尼个观点並弗是完全正确,但是渠提出理论畀人类个宇宙观带来了巨大个变革。恩格斯来拉《自然辩证法》中评价哥白尼个《天体运行论》:“自然科学借以宣布其独立並且像煞是重演路德焚烧教谕个革命行动,便是哥白尼本弗朽著作个出版,渠用箇本书(虽然是胆怯外加可以讲是来拉临终时)来向自然事物方面个教会权威挑战,从此自然科学便开始从神学里解放出来。”

哥白尼死后渠个书引起老大个争议。顶耸人听闻个事件莫过于是意大利人布鲁诺(Giordano Bruno, 1547-1600)之死。渠是多米尼克派(Dominican)个教士。但极富反叛精神,是一个「狂热份子」。渠从哥白尼系统向外推展,否定天球之说。渠出版「无限宇宙论」“Dell infinito Universo e Mondi”明白主张:太阳是众多恒星之一,地球也是行星之一。还主张人类来拉宇宙里也弗是惟一个。箇種主张与当时教会对圣经个解读起了严重冲突。1600年判渠火刑,来拉罗马当众焚尸。

著作[编辑]

Copernicium[编辑]

2010年2月19号,经国际纯粹与应用化学联合会确认,第118号化学元素正式获名“Copernicium”以纪念哥白尼。

参看[编辑]

Commons-logo.svg
维基共享资源里向寻得着搭该篇文章搭界个多媒体资源: