ΜTorrent

出自维基百科,自由个百科全书

µTorrent(或叫作uTorrent或microTorrent;缩写µT或uT)是一个用C++语言写成,拉Microsoft Windows搭子Mac OS X操作系统下运行个BitTorrent客户端免费软件,并且经过交关多语言个本地化。此软件设计为拉运行时使用较少个系统资源(托BitComet搭Vuze比较)。