Β函数

吴语维基百科,自由个百科全书
跳到导航 跳到搜索

Β函数,又叫作贝塔函数或第一类欧拉积分,是一个特殊函数:Beta(x,y) = int_0^1t^{x-1}(1-t)^{y-1}

Β函数具有对称性质:Beta(x,y) = Beta(y,x)