Template:Feature/8

出自维基百科,自由个百科全书
跳到导航 跳到搜索

力学是物理学个一只分支,俚主要研究物体受到外力或勒变形辰光个行为,搭仔俚反过来引起个对环境个影响。研究该星规律个人,就叫俚力学家

力学是物理学里向顶顶根本个规律。俚主要处理人觉着个该个宏观世界,为仔讲是关于自然世界个一个交关大个知识实体。宇宙当中个所有物质勒拉四个基本相互作用(或者讲“力”),也就是重力强相互作用弱相互作用搭仔电磁相互作用下底个运动,侪畀拉力学包含勒许。

力学也是所谓技术个核心之一。技术呢,也就是拿物理知识用到人类社会个发展浪。勒拉该个层面浪个规律,一般性叫俚工科或者应用力学。勒拉箇个层面浪,力学就好拿得来设计搭仔分析结构、机制搭机器个行为。箇个领域里向重要个分支,像机械工程航天工程土木工程搭仔生物力学侪是力学里向衍生出来个。