Simon Crean

来自维基百科
蹦到: 导航搜寻
Simon Crean

Simon Crean乃歇是澳大利亚个贸易部长。 1949年2月26号出生, 2001年至2003年是澳大利亚工党个领袖,那亨工党是该国个反对党

外部链接[编辑]

Commons-logo.svg
维基共享资源里向寻得着搭该篇文章搭界个多媒体资源: