Raja Ravi Varma

来自维基百科
蹦到: 导航搜寻

印度有名个画家,乃歇个绘画交关名贵俚。

Saree演奏sitar个妇女——
勒勒1865年画个名画
Commons-logo.svg
维基共享资源里向寻得着搭该篇文章搭界个多媒体资源: